Oralmotorisk team

Patienter/børn med følgende problemstillinger kan indstilles til vurdering i teamet:

  • Problemer med sondemadning
  • Problemer med savl
  • Sutte-, synke- og tyggeproblemer
  • Problemer med spisning og drikke
  • Utydelig tale/artikulation
  • Kæbeabnormiteter.

Teamet er et tværfagligt team bestående af en læge, en tandlæger, en talepædagog og to ergoterapeuter.

Patienter, der er indstillet, vurderes på et teammøde og derefter tages der stilling til, om et eller flere af teamets medlemmer skal lave en egentlig undersøgelse.

Der vil altid være en tilbage melding til den der har indstillet patienten, og hvis der vurderes at yderligere undersøgelser er nødvendige kontaktes forældrene.

Såfremt teamet anbefaler en artikulations/stimulationsplade, er det teamets tandlæge der foretager aftryk og så videre. Der vil her blive tale om en udgift til pladen, der søges som et personligt hjælpemiddel.

Nyttige links

Siden er opdateret:
31.05.2016