Frit leverandørvalg

Når du får hjælp til personlig og praktiske opgaver i dit hjem, kan du frit vælge om opgaven skal udføres af Tønder Kommune, et privat firma eller af en person som du selv vælger.

Du har selv mulighed for at vælge, hvem der skal levere hjælpen. Som modtager af personlig og praktisk hjælp er det muligt selv at udpege en person til at udføre hjælpen. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som ansætter den pågældende og laver aftale om omfang. Kontakt en visitator indsæt link til visitationen, de vil oplyse om kommunens godkendte leverandører. Ønsker du, at skifte leverandør, skal du også kontakte visitationen.

Godkendte leverandører:

Leverandør af mad i hele Tønder Kommune

Leverandør af praktisk hjælp i hele Tønder Kommune

Til nye leverandører

Ønsker du at blive privat leverandør af madservice eller hjemmepleje, så kan du se, hvilke krav du skal opfylde i vores godkendelsesmateriale og kontraktskabelon. Du kan også kontakte chefen for Myndighedsafdelingen i Pleje og Omsorg på tlf. 74 92 92 92 eller toender@toender.dk

Siden er opdateret:
21.03.2019