Dagcenter

Du kan blive visiteret til ophold på det dagcenter, hvis du har et væsentligt fysisk, psykisk eller socialt behov for at komme på dagcenter, eller hvis du ikke kan have glæde af andre tilbud for eksempel tilbud på aktivitetscentre eller hos frivillige organisationer.

Du vil som udgangspunkt blive visiteret til en til fire dage ugentlig. I tilfælde af ægtefælleaflastning kan der tilbydes op til fem dage ugentlig. Der vil ske en revurdering og revisitering af dit tilbud hvert halve år. Det vil blive vurderet om målet med tilbuddet opfyldes. Hvis målet ikke opfyldes mister du pladsen.

Læs Kvalitetetsstandard for alment dagcenter

Har du brug for ophold på et af Tønder Kommunes dagcentre, skal du kontakte Visitationen, som tager stilling til dit behov og bevilliger hjælp.

Dagcentre finder du på følgende adresser:

Dagcenter Mosbølparken

Genvejen 25

6780 Skærbæk

Tlf. 74 92 85 30

Dagcenter Lindevang

Dravedvej 2B

6240 Løgumkloster

Tlf. 74 92 80 48

Dagcenter Richtsens

Plantagevej 45

6270 Tønder

Demens dagcenter Tlf. 74 92 85 87

Almen dagcenter Tlf. 74 92 85 86

Dagcenter Digegården

Nørrevej 43

6280 Højer

Tlf. 74 92 83 93

Dagcentret Hjørnegården

Trælborgvej 4

6261 Bredebro

Tlf. 74 92 87 06

Dagcenter Toftegården

Solvej 2

6520 Toftlund

Tlf. 74 92 98 94

 

Siden er opdateret:
28.07.2017