Tale, Høre og Syn

Tale, Høre og Syn (THS) er afdelingen, hvor du kan søge rådgivning hvis du har syns-, høre eller kommunikationsvanskeligheder. 

I THS har vi ansat en talepædagog, to hørepædagoger og en synskonsulent. Vi dækker både børne- og voksenområdet.

Hvem kan henvende sig?

Alle der har eller er pårørende til en person med Høre, Syns- eller kommunikationsvanskeligheder. Derudover rådgiver vi omkring struktur og de hjælpemidler, der findes i den anledning.
Hvilke vanskeligheder kan det dreje sig om?

  • Nedsat syn
  • Nedsat hørelse
  • Ørelidelser som tinnitus og lydfølsomhed
  • Afasi og dysartri
  • Stemmeproblemer
  • Stammevanskeligheder personer med lidelser der påvirker kommunikationen
  • Småbørn med svære kommunikationsvanskeligheder
  • Børn og voksne med behov for struktur

- og hjælpemidler der tildeles i forbindelse med de nævnte problemstillinger

Hvordan hjælper THS?

THS hjælper gennem rådgivning, samtaler og undervisning, ligesom vi laver udredninger med henblik på hjælpemidler på de nævnte områder.

Link til Høreomsorg 

Link til oralmotorisk team 

Siden er opdateret:
02.01.2017