Sygepleje

Den kommunale sygepleje er et tilbud til dig, som har behov for en sundhedsfaglig indsats i forbindelse med kronisk eller akut sygdom. Vi yder sygepleje ud fra gældende lovgivning, og henvisning til sygeplejen sker fra sygehuset, de praktiserende læger, og interne aktører, som i forvejen kommer i hjemmet. Sygeplejen har et beredskab, som fungerer 365 dage om året i alle døgnets timer.

Den kommunale sygepleje yder kompleks sygepleje til dig i dit eget hjem i samarbejde med hjemmeplejens aktører. De kommer også i plejecentrene.
Sygeplejen er opdelt i fem distrikter med hver sit mødested

 
 

 

Sammen med dig vurderer vi, om du kan komme i en af vores fem sygeplejeklinikker. Her kan du få en tid, så du kan planlægge din dag og være mindst mulig afhængig af at vente på sygeplejens besøg.

Vi arbejder ud fra kvalitetsstandarder, som er vedtaget af Tønder Kommunalbestyrelse. Desuden arbejder vi efter et fælles indsatskatalog som er ens i 98 kommuner.

Find yderligere oplysninger i sygeplejerskens kompetenceprofil.

Tønder Kommune har desuden to korttidscentre, som råder over rehabiliterende akutte eller midlertidige døgnpladser – 7 i nord på Plejecenter Mosbølparken og 11 i syd på Leos Plejecenter.

Find flere oplysninger om Korttidscentrene i Kvalitetsstandard for Korttidscentre og Rehabiliteringsklinik

På Korttidscentrene er det ansatte basispersonale social- og sundhedsassistenter. Sygeplejen og terapeuterne kommer både kontinuerligt og efter behov i Korttidscentrene.

I samarbejdet med hjemmeplejen og plejecentrene er der social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. 

Rehabterapeuter
Til hvert distrikts indmødested er der som udgangspunkt tilknyttet 1-2 ergoterapeuter, som arbejder med rehabilitering på tværs af sygeplejen, hjemmeplejen og plejecentrene. 
Hvis du kan visiteres til hjælp fra os, kommer vi hjem til dig, og vi har også et tæt samarbejde med Korttidscentrene.

Siden er opdateret:
07.09.2019