Nexus Borgerportal

Når du modtager støtte eller hjælp fra kommunens afdelinger for Pleje & Omsorg eller Social & Sundhed, er kommunen forpligtet til at dokumentere det. 

Nexus Borger er din digitale vej til de data Tønder Kommune har registreret om dig i kommunens omsorgsjournal, Nexus. 

Har du behov for at søge om et personligt kropsbåret hjælpemiddel, eller har du tidligere fået bevilget et kropsbåret hjælpemiddel, har du mulighed for at søge eller se de oplysninger, som kommunen har registreret om dig i Nexus, via Nexus Borger.

Det er ikke alle data, der bliver registreret i Nexus, og det er derfor ikke alle data der er digital adgang til via Nexus Borger, så du har som hidtil fortsat mulighed for at søge om aktindsigt i dine sager.

Lige nu har du adgang til følgende data via Nexus Borger

  • Søge om kropsbåret hjælpemiddel
  • Delvis dokumentation i forbindelse med bevilling af kropsbåret hjælpemiddel

Inden for en nær fremtid vil Nexus Borger give adgang til flere oplysninger.

Nexus Borger indeholder personfølsomme oplysninger, og du skal derfor logge ind med din NemID.

Fuldmagt
Det er muligt som pårørende eller anden nærtstående at have adgang til en anden borgers data, hvis der er givet fuldmagt.

Du kan søge om fuldmagt via digitaliseringsstyrelsen, direkte fra Nexus Borger.

Du logger på Nexus Borger ved at klikke på linket i "Betjen dig selv" boksen øverst på denne side.

Siden er opdateret:
21.08.2019