Nexus Borgerportal

Når du modtager støtte eller hjælp fra kommunens afdelinger for Pleje & Omsorg eller Social & Sundhed, er kommunen forpligtet til at dokumentere det. 

Nexus Borger er din digitale vej til de data, som Tønder Kommune har registreret om dig i kommunens omsorgsjournal, Nexus. 

Hvis du er tilknyttet en eller flere af Kommunens afdelinger indenfor områderne

  • kropsbårne hjælpemidler
  • forebyggende hjemmebesøg
  • træning og sundhedstilbud

kan du se dele af dokumentationen.

Har du behov for at søge om et personligt kropsbåret hjælpemiddel, har du mulighed for at søge gennem Nexus Borger.

Nexus er et arbejdsredskab for sundhedspersonalet, og du skal være forberedt på at en del af dokumentationen foregår med fagudtryk. Har du spørgsmål til dokumentationen, kan du spørge din kontaktperson i kommunen.

Det er ikke alle data, der bliver registreret i Nexus, og det er derfor ikke alle data, der er digital adgang til via Nexus Borger. Du har som hidtil mulighed for at søge om aktindsigt i dine sager.

Lige nu har du adgang til følgende via Nexus Borger

  • Dine stamdata.
  • Du kan ansøge om et kropsbåret hjælpemiddel.
  • Dele af din journal vedr. ansøgt kropsbåret hjælpemiddel, træningstilbud, sundhedstilbud og forebyggende hjemmebesøg.
  • Din kalender som viser de planlagte aftaler og besøg inden for de ovennævnte områder
  • Dine bevilgede ydelser og hvem der leverer disse ydelser fra de ovennævnte områder
  • Breve der er sendt til dig fra Kommunen fra de ovennævnte områder.

Hvordan logger du ind i Nexus Borger?

Nexus Borger indeholder personfølsomme oplysninger, og du skal derfor logge ind med din NemID.

Du logger på Nexus Borger ved at klikke på linket i "Betjen dig selv" boksen øverst på denne side

Fuldmagt
Det er muligt som pårørende eller anden nærtstående at have adgang til en anden borgers data, hvis der er givet fuldmagt.
Du kan søge om fuldmagt via digitaliseringsstyrelsen, direkte fra Nexus Borger.

Siden er opdateret:
21.08.2019