Midlertidigt aflastningsophold

Formålet med et midlertidigt aflastningsophold er at tilbyde aflastning til pårørende. 

Hvis en borger passes i hjemmet af pårørende, er der mulighed for aflastning i perioder. Dette kan være enkelte dage på et Dagcenter, og/eller længere perioder.

De længere perioder kunne for eksempel være hvis den pårørende skulle på ferie. Det kan være medvirkende til at samle kræfter og ressourcer til at passe en syg ægtefælle i hjemmet. Formålet med et midlertidigt ophold, er at sikre borgeren et tilbud om en midlertidig pleje-, trænings- og forebyggelsesindsats.

 

Siden er opdateret:
13.05.2016