Hjemmepleje

I Tønder Kommune arbejder vi med rehabilitering. Det vil sige, at vi ved visitation til hjemmepleje vurderer om du vil kunne klare dig selv, eventuelt gennem målrettet træning og rehabilitering i dit eget hjem.

Det er Visitationen i Tønder Kommune der vurderer hvor meget hjemmepleje du kan få.

Valg af leverandør

Du kan selv vælge din leverandør af hjemmehjælp.

Praktisk hjælp
I Tønder Kommune har du foruden den kommunale hjemmepleje mulighed for at vælge en privat leverandører til praktisk hjælp. Denne er Hjemmeservicesyd.

Personlig pleje
Du kan også selv vælge, om du vil benytte den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør til personlig pleje. Tønder Kommune har ikke på forhånd godkendt private leverandører til personlig pleje, men hvis du kender en leverandør, som du gerne vil benytte, kan du søge om at få et fritvalgsbevis, som er en slags købsbevis, du kan købe personlig pleje for. Den leverandør du vælger skal være en CVR-registreret virksomhed. Det er Tønder Kommune, der står for afregning af leverandøren på baggrund af den pris, som fritvalgsbeviset er sat til. Leverandøren skal ikke godkendes af Tønder Kommune men skal leve op til de kvalitetskrav og standarder, der arbejdes efter i Tønder Kommune.

Få mere at vide om frit valg af leverandør og fritvalgsbeviser hos Visitationen

Læs mere om Tønder Kommunes kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Folder om hjemmeplejen (med kontaktoplysninger)

Hjemmeplejen er organiseret i 5 distrikter.

 
 

Hjemmeplejen varetages hovedsagligt af uddannede social- og sundhedshjælpere  samt social- og sundhedsassistenter 

Siden er opdateret:
06.01.2020