Handicapkørsel ved Sydtrafik

Handicapkørsel er et tilbud til svært bevægelseshæmmede borgere. Det betyder, at du skal være afhængig af et hjælpemiddel som krykkestokke, rollator eller kørestol, og du må ikke kunne benytte almindelig kollektiv trafik.

Ganghjælpemidlet skal være bevilget at Tønder Kommune.

Hent ansøgningsskemaet øverst på denne side og aflever eller send det til den adresse der står på skemaet.

Siden er opdateret:
11.05.2017