Svømmebade

Svømmebade/svømmehaller

Tønder Kommune fører tilsyn med alle typer svømmebade med offentlig adgang.

Tilsynet omfatter kontrol af overholdelse af kvalitetskrav i bassinvandet, kontrol af behandlingsanlæg, kontrol med hygiejne og kontrol med sikkerhed i forhold til det eksterne miljø.

Svømmebadsanlæg med offentlig adgang skal have en miljøgodkendelse. Kommunen meddeler miljøgodkendelsen. I godkendelsen fastsætter kommunen vilkår til svømmebadet og driften af det.

Siden er opdateret:
08.07.2016