Indberetning af oppumpede vandmængder

Hvis det fremgår af din tilladelse, at du skal indberette dit vandforbrug, skal du hvert år, senest 31. januar, indberette det vand du det foregående år har oppumpet fra din boring, brønd eller vandløb.

Hvordan skal jeg indberette?
Indberetning skal ske i boksen "Betjen dig selv" øverst på siden.

Du skal for hvert anlæg logge ind, indberette, gemme og logge ud.

Du skal også indberette, selvom du ikke har brugt dit anlæg.

Hvordan skal mit vand måles?
Der er krav til måleranordning på dit indvindingsanlæg. Kravet fremgår af din tilladelse.

Hvorfor skal jeg indberette?
Det er lovbestemt, at oppumpede vandmængder til visse formål skal indberettes. Indberetningerne bliver af staten benyttet i forbindelse med vandressourceopgørelser.

Hvornår skal jeg indberette?
Når det er tid til at indberette oppumpede vandmængder, får du besked fra os. Vi oplyser dig om hvilke indvindingsanlæg, du skal indberette for. Du skal indberette for hvert anlæg for sig, og indberetningen sker elektronisk.

Indberetning og Krydsoverensstemmelseskontrol
Indberetning af vandforbrug til markvanding er et punkt i krydsoverensstemmelseskontrollen (KO-kontrol). I NaturErhvervstyrelsens vejledning om krydsoverensstemmelseskontrol kan du læse mere om kravene.

Måler

Siden er opdateret:
07.06.2016