Sagsbehandlingsfrister

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt for at afgøre, om du har ret til hjælp og i så fald hvilken.

Hvis forvaltningen ikke kan træffe en afgørelse inden for den tidsfrist der er fastsat, skal du have skriftligt besked herom. Samtidig skal det oplyses, hvor lang tid du kan forvente, at der vil gå, før forvaltningen kan træffe en afgørelse.

Siden er opdateret:
04.03.2020