Børn og unge med handicap

Handicapteamet i Tønder Kommune tilbyder støtte til børn og unge med handicap.

Merudgifter
Som forsørger af et barn eller ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk/langvarig lidelse kan man ansøge om kompensation for de merudgifter, man har som følge af barnets funktionsnedsættelse/lidelse.

Se Tønder Kommunes vejledende serviceniveau for dækning af merudgifter her

Du kan ansøge om merudgiftsydelser via boksen Betjen dig selv ovenfor.

Siden er opdateret:
01.08.2019