Sådan skal du forholde dig

Sådan skal du forholde dig

Vi opfordrer alle til at følge anvisninger fra Sundhedsstyrelsen og andre sundhedsmyndigheder om håndtering af mistanke om smitte og forhindring af smittespredning.

Du kan læse mere på coronasmitte.dk 

Symptomer på coronavirus

 • Feber, luftvejsinfektion/vejrtrækningsproblemer, kulderystelser, muskelsmerter, ondt i halsen, hovedpine, diarré, kvalme/opkast
 • Symptomerne ses op til 14 dage, efter du har været udsat for smitte
 • Det tager mellem to og 12 dage, fra du bliver smittet, til du bliver syg.

Hvis du oplever symptomer på Coronasmitte

Sundhedsstyrelsen anbefaler, hvis du oplever symptomer, skal du ringe til egen læge eller vagtlægen. Du skal ikke møde op i venteværelset hos lægen, før du har ringet.

Gode råd fra sundhedsstyresen til personer, der er syge i eget hjem
Undgå tæt kontakt: Du bør fortsat undgå tæt kontakt med andre mennesker, inklusive dem i din egen husstand, ved at holde dig hjemme, indtil du er helt rask.
 
Med tæt kontakt menes: 

 • at I bor sammen, det vil sige at I har delt køkken og/eller toilet/bad inden for 48 timer før den smittede fik symptomer
 • at I har kysset eller overnattet sammen inden for 48 timer før den smittede fik symptomer
 • direkte fysisk kontakt, det vil sige kindkys, kram og håndtryk inden for 48 timer før den smittede fik symptomer
 • at I har været tæt på hinanden, for eksempel ved samtale ansigt til ansigt, eller har været sammen i et lukket miljø, for eksempel et klasselokale, mødelokale eller lignende inden for to meter i mere end 15 minutter
 • at den smittede har nyst eller hostet på dig, eller at du har rørt ved brugte lommetørklæder, som den smittede har anvendt.

Syg i eget hjem

Vær opmærksom på hygiejnen, hvis du er syg i eget hjem: Det er vigtigt, at du holder god håndhygiejne ved ofte at vaske hænder med vand og sæbe. Rengør dagligt toilet, bad og køkken samt det/de rum, som du opholder sig i. Brug almindelige rengøringsmidler. 

 • Deles toilet og bad med andre i husstanden, anbefales det, at det er den smittede, der gør rent efter sig selv.
 • Håndklæder, sengelinned samt undertøj skal vaskes på min. 80°C. Det øvrige tøj vaskes så vidt muligt på min. 60°C.
 • Hvis din behandling ikke er afsluttet fra infektionsmedicinsk afdeling eller børneafdeling, og du er i tvivl om dit fortsatte behandlingsforløb, skal du kontakte den afdeling, der behandler dig.
 • Følg i øvrigt de anbefalinger, som du har fået fra den behandlende sygehusafdeling.
 • Hvis din behandling er afsluttet fra infektionsmedicinsk afdeling eller børneafdeling, kan du kontakte egen læge eller vagtlæge ved behov.
 • Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvis du har rejst i et risikoområde
Sådan skal du forholde dig, hvis du er udrejst fra et af de særlige risikoområder efter 2. marts 2020.
For personer, der er udrejst fra et af de særlige risikoområder efter 2. marts 2020, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man bliver hjemme indtil 14. dag fra udrejse fra risikoområdet.

Medarbejdere i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren eller området for socialt udsatte, som arbejdsgiveren vurderer varetager kritiske funktioner kan tage kontakt til deres arbejdsgiver med henblik på aftale om vilkår for tilbagevenden til arbejde, herunder om der kan tilbydes vurdering af den pågældende medarbejder for smitte med COVID-19 og derudfra laves en konkret og individuel vurdering af, om den pågældende kan starte på arbejde umiddelbart efter hjemkomst. 

Et særligt risikoområde dækker over lande eller områder, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle rejser. Disse lande/områder vil være markeret med en rød farve i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.  Det er områder, hvor Sundhedsstyrelsen vurderer der er udbredt smittespredning. 

> Se listen med risikoområder her

Hvem skal jeg kontakte om coronasmitte?

 • Hvis du har generelle spørgsmål til coronavirus, smitte og forebyggelse. 
 • Du kan finde svar på langt de fleste spørgsmål på den myndighedsfælles hjemmeside coronasmitte.dk Ring til den myndighedsfælles hotline på tlf. 70 20 02 33, hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål.
 • Hvis du bliver syg. Ring til din egen læge eller lægevagten. Hvis du har symptomer på coronavirus/covid19, er det vigtigt, at du ringer til din læge først og ikke møder op i venteværelset. Lægevagten i Region Syddanmark på tlf 70 11 07 07
 • Har du brug for rådgivning vedr. et konkret tilfælde af sygdom hos for eksempel dig selv eller et familiemedlem, skal du ringe til din egen praktiserende læge eller lægevagten. 

De foreløbige opgørelser viser, at ældre og borgere med kronisk sygdom med for eksempel hjerte-karsygdom, sukkersyge, kroniske lunge- eller luftvejssygdomme eller kræftsygdom kan have en risiko for at blive mere syge ved smitte med ny coronavirus.

Særligt udsatte grupper
De foreløbige opgørelser viser, at ældre og borgere med kronisk sygdom med for eksempel hjerte-karsygdom, sukkersyge, kroniske lunge- eller luftvejssygdomme eller kræftsygdom kan have en risiko for at blive mere syge ved smitte med ny coronavirus.

> Her på Sundhedsstyrelsesns hjemmeside kan du læse mere om personer i øget risiko

Vi opfordrer alle til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til at beskytte både sig selv og andre mod smitte:

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder 
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt 
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen 
 • Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker, for eksempel offentlige transportmidler

God hygiejne er den allerbedste metode til at forebygge smitte med ny coronavirus. Det gælder både for at beskytte sig selv, men i høj grad også for at beskytte andre, særligt de ældre og svækkede. Luftvejsinfektioner, som ny coronavirus, spreder sig bl.a. via håndtryk, overflader eller små dråber fra hoste og nys. Og det er det, de fem gode råd skal være med til at forhindre. Plakaterne med de fem gode råd kan hentes ned her på siden og printes, så de kan blive hængt op relevante steder, for eksempel på skoler, i institutioner og på arbejdspladser. Man kan finde yderligere plakater med information på
www.coronasmitte.dk. 

Hvis du oplever du sygdomssymptomer, bør du blive hjemme, så du ikke udsætter andre for smittefare

Arrangementer og sociale aktiviteter med op til 100 deltagere

Folketingets partier har besluttet etapeplan for en gradvis og kontrolleret lempelse af forsamlingsforbuddet, som de kommende måneder hæver grænsen for forsamlingsforbuddet, hvis ikke smittespredningen udvikler sig i for negativ retning.

Aftalen betød, at den 8. juli 2020 blev forsamlingsforbuddet hævet til 100 personer.

Desuden undtages alle arrangementer mv., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, hvis arrangøren er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer. Det kan for eksempel være en fødselsdagsfest afholdt i en restaurant eller lignende eller en generalforsamling afholdt i et konferencecenter.

Partierne vil dog fortsætte drøftelserne om eventuelle yderligere lempelser inden for afgrænsede områder.

Regeringen har på grund af de stigende smittetal meldt ud, at forsamlingsforbuddet ikke bliver hævet yderligere fra 100 til 200 personer den 8. august 2020, som det oprindeligt var planlagt. 

> Læs mere i Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse her
 

 

Siden er opdateret:
07.08.2020