Nødberedskab for pasning af børn 0-9 år

Skoler og daginstitutioner holder lukket til og med mandag den 13. april 2020.

Nødpasning af børn kan etableres ud fra følgende forudsætninger

Forældre skal altid først afsøge alle relevante pasningsmuligheder. Hvis det ikke er muligt at finde alternativ pasning, har følgende ret til nødpasning:

  1. 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, medarbejdere i dagtilbuds og skolers nødberedskab, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Det gælder både ansatte i den offentlige og den private sektor. Det er den funktion, man varetager, der er afgørende, og ikke eksempelvis hvilken uddannelse, man har.
  2. 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Det gælder uanset hvilken type virksomhed, der er tale om, og uanset hvilken funktion, forælderen varetager.
  3. Børn og unge op til 18 år, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. Det kan både være børn med funktionsnedsættelser og børn, hvis udvikling og trivsel forudsætter, at de kan opretholde en dagligdag, hvor de kommer i dagtilbud eller skole.

Nødpasning gælder for alle børn i målgrupperne, bosiddende i Tønder Kommune.

Hvornår kan man få nødpasning

Som udgangspunkt kan dit barn få nødpasning i den sædvanlige åbningstid. Åbningstiden er lidt forskellig, afhængig af om dit barn er i dagpleje, daginstitution, privat tilbud eller skole- og fritidsordning. Aftal med lederen, hvornår dit barn skal passes.

Hvis du har behov for nødpasning i aften- eller nattetimer, skal du også henvende dig til lederen, hvor der efter særlig aftale og efter gældende kriterier kan tages højde for dit behov. Lederen etablerer en pasningsmulighed fra den efterfølgende hverdag.

Hvordan får man nødpasning

Hvis dit barn har brug for nødpasning og er omfattet af målgruppen, skal du kontakte lederen af tilbuddet. Du kan finde navn og telefonnummer på listen neden for. Du kan ringe på hverdage i tidsrummet kl. 6.45-7.15. Det er også hertil du ringer, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn kan blive nødpasset.

Hvis dit barn har en sagsbehandler i Børn og Ungeafdelingen, kan sagsbehandleren henvise dit barn til nødpasning. 

Skoler

Tønder Skoledistrikt:
Møgeltønder Skole, Digeskolen, Overbygningsskolen og Tønder Grundskole
Kontakt Karin Anker tlf. 51 46 95 86

Skærbæk Skoledistrikt:
Skærbæk Distriktsskole
Kontakt Klaus Fog tlf. 21 15 69 09
 
Løgumkloster Skoledistrikt:
Distriktsskolen
Kontakt Tanja Linnet  tlf. 40 24 32 50
 
Toftlund Skoledistrikt:
Afdeling Høllevang
Toftlund Distriktsskole og Agerskov Skole
Kontakt Pernille Paaby  tlf. 30 36 63 05
 
Ungdomsskolen / Tønder10:
Ungdomsskolen Abild
Kontakt Mikkel Brander  tlf. 29 45 00 07      

Dagtilbud

Område Tønder: Nordre Børnehave
Kontakt Conni Baagøe  tlf. 29 21 39 56
 
Område Skærbæk: Nyskoven, Regnbuen og Spiren
Kontakt Yvon Hammeleff Hamann tlf. 23 46 16 79
 
Område Løgumkloster / Toftlund: Høllevang Børnecenter og Visby Børnehus
Kontakt Yvonne Fogsgaard Seibt  tlf. 51 68 01 05
 
Område DKCT: Kindergarten Tondern
Kontakt Ute Zander  tlf. 21 43 42 07
 
Jejsing BørneUnivers
Kontakt Birthe Thomsen tlf. 23 10 79 06
 
Den Danske Børnehave Løgumkloster
Kontakt Trine Kraak tlf. 21 13 31 64
 
Løgum Børnegård
Kontakt Ulla Nissen tlf. 23 31 21 08
 
Toftlund Børnehave
Kontakt Tina Storgaard tlf. 21 57 05 21
 
Agerskov Børnehus
Kontakt Gitte Vad tlf. 29 10 28 60
 
Dagplejen og private pasningsordninger
Kontakt Annalene Koch tlf. 20 18 53 21
 
Antallet  af åbne matrikler kan variere, så kontakt lederen for nærmere oplysninger.

Yderlige oplysninger

Coronasmitte.dk og Børne- og Undervisningsministeriets hjemmesider bliver løbende opdateret også med information til forældre. 
Læs mere på Coronasmitte.dk
Læs mere på til Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside 
 

Siden er opdateret:
01.04.2020