Grænserne lukker

Lørdag den 14. marts 2020 klokken 12 lukker Danmarks grænser.

For grænseovergangene i Tønder Kommune betyder det, at overgangene ved Rudbøl, Siltoft, Møllehus, Vindtved og Beierskro vil være helt lukkede, og ikke vil kunne passeres overhovedet.

Grænseovergangen ved Sæd vil være åben for såkaldte anerkendelsesværdige formål, som blandt andet er: arbejde i Danmark, transport af medicin samt godstransport.

Tønder Kommune vil i samarbejde med Beredskabsstyrelsen her til formiddag sørge for, at grænserne bliver fysisk lukkede. Selvom etableringen af de fysiske spærringer ikke skulle være færdige klokken 12, så er det ikke tilladt at passere grænsen efter dette tidspunkt.

Det var den danske regering, der i aftes meldte ud, at grænserne nu lukkes. Det sker med den begrundelse, at der er risiko for, at der vil være omfattende indrejse fra udlandet af personer, som ikke har været underlagt tilsvarende beskyttelsesforanstaltninger, og som derfor vil undergrave virkningen af de foranstaltninger, der er truffet i Danmark.

Siden er opdateret:
14.03.2020