Grænserne åbner gradvist igen den 15. juni

Lørdag den 14. marts 2020 klokken 12 lukkede Danmarks grænser.

For grænseovergangene i Tønder Kommune betyder det, at overgangene ved Rudbøl, Siltoft, Møllehus, Vindtved og Beierskro er helt lukkede, og ikke vil kunne passeres overhovedet.

Grænseovergangen ved Sæd vil være åben for såkaldte anerkendelsesværdige formål, som blandt andet er: arbejde i Danmark, transport af medicin samt godstransport.

Det var den danske regering, der besluttede at grænserne skulle lukkes. Det skete med den begrundelse, at der er risiko for, at der vil være omfattende indrejse fra udlandet af personer, som ikke har været underlagt tilsvarende beskyttelsesforanstaltninger, og som derfor vil undergrave virkningen af de foranstaltninger, der er truffet i Danmark.

Særlige regler for ind- og udrejse

Den 15. juni 2020 åbnes der gradvist for grænserne for ind- og udrejse til Tyskland, Norge og Island – men der gælder helt særlige regler.

Læs mere om de aktuelle regler for ind- og udrejse på coronasmitte.dk 

Siden er opdateret:
03.06.2020