Besøg på plejecentre og korttidscentre

Retningslinjer for besøg på plejecentre og korttidscentre i Tønder Kommune

Styrelsen for patientsikkerhed har den 11. juni 2020 sendt et nyt påbud til kommunerne om omgående at udstede nye midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejeboliger og midlertidige pladser. Påbuddet afløser det påbud, der blev sendt til kommunerne den 6. april 2020. 

De nye besøgsrestriktioner
De nye besøgsrestriktioner for plejecentre og korttidscentre betyder, 

 1. at besøg altovervejende skal foregå på udendørs arealer. 
 2. at besøg indendørs i egen bolig kan ske, hvis besøget ikke kan foregå udendørs på grund af enten beboerens helbred eller de fysiske rammer. Indendørsbesøg forudsætter, at der er udpeget 1-2 faste besøgspersoner. 

Undtagelser fra besøgsrestriktionerne
Besøgsrestriktionerne omfatter ikke besøg i kritiske situationer.

Ved en kritisk situation forstås

 • Et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person.
 • Nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. 

Personale på plejecenteret og personer, der leverer vare- og tjenesteydelser på plejecenteret anses ikke som besøgende. Ligeledes anses pårørende til en afdød tidligere beboer heller ikke som besøgende, når vedkommende skal hente afdødes ejendele. 

Besøgsrestriktionerne regulerer ikke beboernes mulighed for at tage på besøg eller gå tur uden for plejecenteret eller korttidscenteret. 

Retningslinjer for udendørs besøg
Besøg på plejecentrenes udendørs arealer kan ske under følgende forudsætninger: 

 • Besøget aftales direkte med plejecenteret, som koordinerer hvor og hvornår besøget finder sted samt følger beboeren udenfor. 
 • Besøget gennemføres som udgangspunkt på beboerens egen terrasse eller lignende.
 • En besøgende ad gangen.
 • Så få forskellige besøgende som muligt – helst den samme besøgende hver gang.

Retningslinjer for indendørs besøg
Hver beboer kan have 1-2 faste besøgpersoner, der kan komme på indendørs besøg i beboerens egen bolig, hvis et udendørs besøg ikke kan gennemføres.  

De 1-2 faste besøgspersoner skal udpeges af den enkelte beboer. Hvis beboeren ikke selv er i stand til dette, kan de udpeges af beboerens nære pårørende. 

Indendørs besøg af de faste besøgspersoner kan alene foregå i beboerens egen bolig. Hvis der er direkte adgang udefra til beboerens bolig (f.eks. en terassedør), bør de besøgende så vidt muligt komme ind denne vej.

Indendørs besøg, der ikke har karakter af kritiske besøg, kan kun foregå, hvis et udendørs besøg ikke kan gennemføres af hensyn til beboerens helbred eller fysiske rammer. Fysiske rammer kan være, hvis det ikke er muligt at sidde tilstrækkeligt i ly af f.eks. regn og blæst. 
Det er lederen af det enkelte plejecenter eller korttidscenter, der afgør, om udendørs besøg skal erstattes af et indendørs besøg.  

Retningslinjer gældende for alle besøg
Det er ledelsens ansvar, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges under besøget på plejecenteret: 

 • Besøgende og alle personer i deres husstand skal være uden symptomer, der kan give mistanke om COVID-19 i 48 timer før besøget
 • Besøgende skal vaske eller alternativt spritte hænder før og efter besøget
 • Man skal hoste eller nyse i ærmet eller i et papirlommetørklæde og ikke ud i luften
 • Besøgende skal så vidt muligt undgå at røre kontaktpunkter og genstande på plejecenteret
 • Hvis beboer og besøgende får mad/drikke under besøget er det vigtigt at undgå fælles kontaktpunkter, for eksempel en kaffekande
 • Besøg foregår med to meters afstand mellem beboer og besøgende
 • Fysisk kontakt skal så vidt muligt undgås. Hvis dette alligevel sker, så skal tiden med fysisk kontakt være så kort som muligt, og hænder sprittes af efterfølgende.  Anvendelse af værnemidler i forbindelse med besøg beror på en ledelsesmæssig risikovurdering
 • Kontaktflader rengøres efter besøget og ved udendørs besøg mellem besøgene, hvis fælles faciliteter anvendes.  

Sundhedsstyrelsens pjece til besøgende udleveres/sendes til pårørende inden besøg.

> Se Sundhedsstyrelsens pjece her

Siden er opdateret:
19.06.2020