Socialt bedrageri

Tønder Kommune udbetaler en lang række sociale ydelser til borgere med særlige behov.

Vi har i Tønder Kommune fokus på at mindske udbetalingen af ydelser på forkert grundlag. I nogle tilfælde skyldes udbetalinger på forkert grundlag socialt bedrageri.

Socialt bedrageri kan for eksempel skyldes sort arbejde, proforma flytninger, snyd med kontanthjælp, førtidspension eller sygedagpenge, eller hvis man ikke er reelt enlig.

Har du kendskab til eller mistanke om socialt bedrageri, kan du anmelde dette til Tønder Kommune. Vi har brug for så konkrete oplysninger som muligt, og alle anmeldelser bliver taget alvorligt.

Kontakt kontrolgruppen

Tlf. 74 92 90 84 /74 92 92 92

kontrolgruppen@toender.dk

Skriv til Borgerservice:

Tønder Kommune
Borgerservice
Wegners Plads 2
6270 Tønder

Du kan også indgive din anmeldelse ved at møde personligt op hos borgerservice på rådhuset.

Hvad er socialt bedrageri

Hvis du uberettiget og mod bedre vidende modtager offentlige ydelser, som du ikke har ret til, betragtes det som socialt bedrageri.

Det kan være fordi, du enten har givet urigtige oplysninger til kommunen eller undladt at give kommunen besked om relevante ændringer i dine personlige forhold, eksempelvis bopælsadresse.

Det kan også være, at du som enlig forsørger får ordinært og ekstra børnetilskud uden at være reelt enlig, eller hvis der er ændringer i dine økonomiske forhold.

Hvis du får kontanthjælp, sygedagpenge eller førtidspension, og samtidig får udbetalt løn eller driver virksomhed, betragtes dette også som socialt bedrageri.

Oplysningspligt ved offentlige ydelser

Når du får en offentlig ydelse, har du pligt til at give Tønder Kommune de rigtige oplysninger og til at give besked om ændringer, der er relevante for den eller de ydelser, du får.

Du skal for eksempel give kommunen besked, hvis du ofte sover og opholder dig på en anden adresse end den, du er tilmeldt på, eller hvis en anden person ofte sover og opholder sig hos dig.

Det kan også være, hvis du som enlig forsørger får ordinært og ekstra børnetilskud uden i virkeligheden at være reelt enlig, eller hvis der er ændringer i dine økonomiske forhold. Eller hvis du får kontanthjælp, sygedagpenge eller førtidspension, og samtidig får udbetalt løn eller driver virksomhed ved siden af.

Er du i tvivl om, hvorvidt de ydelser du modtager er korrekte, eller om ændringerne i dine forhold har indflydelse på ydelserne, bør du kontakte kommunen.

Du kan kontakte din sagsbehandler eller kontrolgruppen - vi kan hjælpe dig med at afklare situationen og yder råd og vejledning.

Anonym anmeldelse

Du kan indgive en anmeldelse anonymt.

Men hvis du ved din anmeldelse til Tønder Kommune oplyser dit navn, dit telefonnummer, e-mail adresse eller andet der henviser til din person, kan du på grund af kommunens notatpligt ikke være anonym.

Konsekvens af socialt bedrageri

Socialt bedrageri kan resultere i en anmeldelse til politiet og et krav om tilbagebetaling af de ydelser, du har modtaget uberettiget.

Der kan også ske stop eller regulering af dine nuværende ydelser.

 

Siden er opdateret:
13.01.2017