Sten- og jorddiger

Digerne er vigtige elementer i landskabet. Dels fortæller de en lang historie om ejendomsskel, sognegrænser og administration, dels er de vigtige spredningsveje for det vilde dyre- og planteliv.

Nogle sten- og jorddiger er beskyttede. Du skal have dispensation, hvis du ønsker at ændre i digets tilstand.

Ændringer er jordarbejde i diget, for eksempel etablering af gennemkørsler, fjernelse eller afskrælning af diget.

Sten- og jorddiger er beskyttet af Museumsloven.

Hvad er et beskyttet dige?
Beskyttelsen omfatter:

  • alle stendiger
  • andre diger (jorddiger), der er angivet på det sidst reviderede kortværk fra Kort- og Matrikelstyrelsen 1:25000 før 1. juli 1992
  • diger på og ved beskyttede naturtyper
  • offentligt ejede diger.

Undtaget er diger i byzone og sommerhusområder, kirkegårdsdiger, havediger og diger, der alene tjener kystbeskyttelsesformål.

Hvordan søger jeg?
Du søger via Byg og Miljø, som du finder i boksen "Betjen dig selv" øverst på siden.

Siden er opdateret:
30.08.2016