Skorstensfejning

Skorstensfejning i Tønder Kommune

Det er lovpligtigt af få tilset og renset sin skorsten og ildsted af en autoriseret skorstensfejermester. Normalt sker dette en gang årligt. Skorstensfejeren skal både rense skorstenen og udføre brandpræventivt tilsyn med skorsten og tilsluttede enheder.

Kommunen er forpligtet til at stille en skorstensfejer til rådighed for borgerne. I Tønder Kommune har vi en aftale med to skorstensfejermestre, som har hver deres distrikt.

Gebyrerne for det lovpligtige skorstensfejerarbejde opkræves sammen med den kommunale ejendomsskat.

Skorstensfejermester Karl Otto Pilgaard
Tlf. 74 72 35 57 / 21 29 19 17 eller mail@fejemesteren.dk
Område: postnummer 6240 Syd, 6261, 6270, 6280 og 6792 Syd

Skorstensfejermester Bent Kurth
Tlf. 74 83 02 55 / 40 40 62 55 eller bent@kostogstige.dk
Område: postnummer 6240 Nord, 6520, 6534, 6535, 6780 og 6792 Nord

Frit valg af skorstensfejer
Der er frit valg af skorstensfejer. Ønsker du en anden skorstensfejer end dem kommunen stiller til rådighed, skal du oplyse dette til din nuværende skorstensfejer, som kommunen har aftale med i dit område.

Gebyrerne vil så ikke længere blive opkrævet sammen med den kommunale ejendomsskat, men direkte af den nyvalgte skorstensfejer.

Siden er opdateret:
16.03.2017