Rotter og andre uønskede dyr

Rottebehandlingsplan rotte

Udbredelsen af rotter skal bekæmpes. Tønder Kommune har revideret rottebehandlingsplanen (2013-16), som indeholder kommunens mål for bekæmpelsen af rotter.

Anmeld rotter

Alle, der konstaterer rotter, skal anmelde det til kommunen. Anmeldelse af rotter i Tønder Kommune skal ske online.

Du kan anmelde rotter i boksen "Betjen dig selv" øverst på denne side, og hvis du har spørgsmål, kan du kontakte vores bekæmpelsesfirma Rentokil Initial på tlf. 70 10 66 69.

Rottebekæmpelsen

Den kommunale rottebekæmpelse sker på hverdage mellem klokken 8.00 og 18.00.

I weekender og på helligdage foretages der kun rottebekæmpelse ved nye anmeldelser, som er kommet ind efter normal arbejdstid op til og i weekender eller på helligdage og kun på rotteanmeldelser, som vedrører rotter indendørs i beboelser, på fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme samt skoler, daginstitutioner, plejecentre, sygehuse og lign. Det er rottebekæmperen, der aftaler og fastsætter tidspunktet for rottebesøget.

Inden for disse tidsrum skal du ikke betale for den kommunale rottebekæmpelse. Ønsker du derimod besøg af rottebekæmperen uden for dette tidspunkt, vil det være for egen regning.

Den kommunale rottebekæmpelse er finansieret af et gebyr, som opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Har du tegnet en privat sikringsordning med et skadedyrsvirksomhed, skal du rette henvendelse til virksomheden, som derefter udfører rottebekæmpelsen. Ejendomme, som har tegnet en privat sikringsordning med et skadedyrsvirksomhed, kan ikke fritages for det kommunale gebyr for rottebekæmpelse.

Herreløse/vilde katte

Er du generet af herreløse/vilde katte kan du kontakte:

Kattens Værn
Mariendalsvej 5
2000 Frederiksberg,
Tlf. 38 88 12 00
E-mail: kv@kattens-vaern.dk

Du skal selv betale udgifterne til at indfange eller aflive katte, fordi det ikke er en kommunal opgave.

Muldvarpe og mosegrise

Autoriserede personer eller firmaer bekæmper muldvarpe og mosegrise. Find råd og bliv vejledt på Skadedyrlaboratoriets hjemmeside.

Hvem betaler udgiften: Du skal selv betale for at bruge en skadedyrsbekæmper, fordi det ikke er en kommunal opgave.

Bier og hvepse

Find råd og bliv vejledt på Skadedyrslaboratoriets hjemmeside eller på borger.dk

Hvem betaler udgiften: Du skal selv betale for at bruge en skadedyrsbekæmper, fordi det ikke er en kommunal opgave.

Links og flere gode råd

Find gode råd om skadedyr på Borger.dk Find informationer om at forebygge og bekæmpe skadedyr på Skadedyrslaboratoriets hjemmeside

Siden er opdateret:
02.01.2020