Enkeltydelse

Enkeltydelser

Du kan søge om en enkeltydelse til udgifter der er:

 • rimelige,
 • nødvendige
 • uforudsete og 
 • som du ikke selv kan betale 

Boligudgifter er ikke uforudsete. Du kan som udgangspunkt ikke bare få hjælp til forudsete udgifter, og du skal selv sørge for at betale din husleje, varme, vand og el. 

Huslejerestancer og efterregninger 

I ganske særlige tilfælde kan du få hjælp til huslejerestancer og efterregninger til f.eks. varme, eller el, hvor det er af helt afgørende betydning for, at dig og din familie vil kunne klare sig fremover. Der tænkes her især på familier med børn, der ellers vil blive sat på gaden, hvis restancen ikke bliver betalt, eller få lukket for forsyningen af varme eller el. 

Reparationer og udgifter til dyr er ikke rimelige udgifter. Det kan i stedet være reparationer af din bil, dyrlægeregninger, ferier, ny cykel og telefonregninger. 

Du må ikke have indtægter eller formue, der kan dække udgiften, og du skal først have undersøgt om du kan få hjælpen andre steder, f.eks. forsikringer, SU-, eller banklån, som gør at du selv kan betale. 

Indskud

Der kan ydes hjælp til indskud, hvis du ikke har en rimelig bolig og det er nødvendigt for dig at flytte til en mindre og billigere bolig. Der kan også ydes hjælp til indskud, hvis du er nødt til at flytte fordi du har fået arbejde, og afstanden fra din bopæl til dit nye arbejde, ikke gør det muligt for dig, at bruge offentligt transportmiddel. 

Det er os der vurderer, om det er nødvendigt for dig at flytte. 

Sygehandling

Du kan ydes hjælp til receptpligtig medicin og sygebehandling, f.eks. fysioterapi, hvis du ikke selv kan betale. Du skal henvises til behandlingen af din læge. 

Ansøg om en enkeltydelse

For at søge om en enkeltydelse i Tønder Kommune skal du booke en tid til samtale i Borgerservice på Rådhuset i Tønder. Du kan booke en tid til samtale om enkeltydelse øverst på siden eller ved at ringe til Borgerservice på 74 92 92 92.

Din ansøgning vil ikke blive behandlet på mødet. Mødet er udelukkende for at have en samtale om ansøgningen og for at sikrer at du har afleveret alt dokumentation.

Hvis du skriver din mailadresse ind i forbindelse med tidsbestillingen vil du modtage en mail med et ansøgningsskema, som du kan udfylde inden mødet.

Dokumentation der skal vedlægges ansøgningen er følgende: 

 • Dokumentation for dine indtægter de sidste 3 måneder. 
 • Dokumentation for dine udgifter de sidste 6 måneder. 
 • Dokumentation for formue og alle bankkonti. Kontoudtog for 6 måneder frem til dags dato.
 • Lejekontrakt, hvis du søger om hjælp til indskud.   
 • Afslag på banklån, hvis du ikke er kontanthjælpsmodtager. 
 • Lægehenvisning, hvis du søger om hjælp til behandlingsudgifter 
 • Ekspeditionsliste fra apoteket for det seneste års udgifter til medicin, hvis du søger om hjælp til medicinudgifter.  
Siden er opdateret:
25.01.2017