Planlæg din sidste tid

Der er de seneste år blevet vedtaget forskellige testamenteordninger, der skal sikre, at du som ældre kan bevare selvbestemmelsen over dine personlige, økonomiske og helbredsmæssige forhold, selv hvis du skulle komme i en situation, hvor du på grund af demens, alderdom eller lignende regnes for ude at stand til at varetage dine egne interesser.

Læs mere om de forskelligte former for fuldmagt og testamenter herunder

Siden er opdateret:
26.06.2018