Aktivitetscentre

Alle pensionister, førtidspensionister, efterlønsmodtagere samt borgere under 60 år, som står udenfor arbejdsmarkedet kan deltage i centrenes aktiviteter.

Formålet med aktivitetscentrene er, at de skal bidrage til at sikre brugernes trivsel og livskvalitet både gennem motion, fysisk aktivitet og samvær.

Tilbuddene kan for eksempel være klubarbejde, undervisning, foredrag, studiekredsarbejde eller senioridræt. Tilbuddene varierer fra sted til sted. Kontakt aktivitetscentrene for at få nærmere oplysninger.

Tilskud til aktiviteter

Læs mere om mulighederne for tilskud til aktiviteter.

Siden er opdateret:
23.11.2017