Region og kommune overskrider grænser

Borgerne i og omkring Tønder kommer i fremtiden måske til at opleve, at Region Syddanmarks skadeklinik og daghospital på Tønder Sygehus smelter sammen med Tønder Kommunes sygeplejeklinik og akutfunktion.

Regionen og kommunen arbejder nemlig på en aftale om samdrift af de fire tilbud på det lokale nærsygehus. Det vil betyde, at sygeplejerskerne i regionens skadeklinik og daghospital og sygeplejersker i den kommunale sygeplejeklinik og akutfunktion kommer til at arbejde tæt sammen under samme tag. Kommunen opretter en ny sygeplejeklinik på sygehuset, mens den eksisterende akutfunktion på Leos Plejecenter i Tønder flytter ind på sygehuset.

Regionens skadeklinik er et alternativ til skadestuen, hvor patienter kan få behandlet mindre skader, mens dagshospitalet behandler patienter, der eksempelvis lider af diabetes og knogleskørhed.

Kommunens sygeplejeklinik og akutfunktionen giver sygepleje til borgere med helbredsproblemer og understøtter de opgaver, som hjemmeplejen løser i kommunen.

Sygeplejersker skal kunne hjælpe hinanden

Den kommende aftale om samarbejde skal sikre, at det kommunale og det regionale tilbud bliver bedre og mere sammenhængende.

Nøglen til det hedder samdrift, og det består i al sin enkelthed i, at sygeplejerskerne skal kunne hjælpe hinanden i det daglige arbejde og dele viden. Det kan være i form af rådgivning og aflastning i travle perioder.

Et innovativt tiltag der styrker Tønder Sygehus

Tage Petersen (V), der er formand for regionens Sundhedssamordningsudvalg, ser masser af potentiale i projektet:

- Jeg synes, vores aftale med Tønder Kommune er voldsomt spændende. Vi har tegnet stregerne til et samarbejde, der har nogle perspektiver, som hele landet har interesse i at følge med i. Vi forsøger at viske grænserne ud mellem det regionale og det kommunale, så patienterne får det optimale ud af vores tilbud.

Formand for Tønder Kommunes Sundhedsudvalg, Irene Holk Lund (V), er også begejstret for samarbejdet:

- Vi glæder os af to årsager. Vi vil gerne skabe de bedst mulige tilbud for vores borgere i det nære sundhedsvæsen, og med det nye samarbejde gør vi netop det. Samtidig er vi med til at styrke sygehuset i Tønder som et omdrejningspunkt for sundhedstilbuddene i vores område, hvilket forhåbentligt kan være med til at fremtidssikre det.

Tre faser skal sparke samarbejdet i gang

Efter planerne starter projektet for alvor op i efteråret 2017, hvor de kommunale og regionale medarbejdere skal flytte sammen på sygehuset.

I starten af 2018 begynder det egentlige samarbejde, hvor medarbejderne skal arbejde sammen som ét team.

Sidste element i planerne består af, at de fire tilbud får en fælles opgavebeskrivelse.

Regional og kommunal vilje til at løbe linen ud

Selv om der helt oplagt er udfordringer ved at føre to forskellige arbejdskulturer og sektorer så tæt sammen, så er politikerne i både Tønder Kommune og Region Syddanmark fortrøstningsfulde.

Udvalgsformand Tage Petersen uddyber:

- Vi forventer jo ikke, at det hele bare glider fra starten. Vi vil uden tvivl opleve, at nogle ting fungerer, mens andre ting ikke gør, men vi er tålmodige. Og vigtigst af alt, så har vi viljen til at løbe linen ud og se, hvor det bærer os hen.

Sundhedsudvalgsformand Irene Holk Lund supplerer:

- Vi tror på det her projekt, og jeg er stolt over, at vi sammen med Region Syddanmark nu går forrest i sådan et banebrydende projekt. Vi tror, der kan komme noget rigtigt spændende og godt ud af det.

Den endelige beslutning om samdrift på Tønder Sygehus træffes af henholdsvis Sygehus Sønderjyllands direktion og Kommunalbestyrelsen i Tønder efter høring i de berørte MED-udvalg og råd.