Overskæringer får ny chance

De lukningstruede jernbaneoverskæringer i Tønder Kommune får nu en ny chance. Det sker, efter at sagen er blevet et lidt varmt emne på Christiansborg.

BaneDanmark ønsker at nedlægge seks jernbaneoverskæringer i Tønder Kommune. Transportminister Ole Birk Olesen har tidligere sagt nej til at stoppe planerne, men nu har ministeren truffet en ny beslutning og bedt BaneDanmark stille planerne i bero og tage en snak med politiet og Vejdirektoratet.

Den udvikling er formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Tønder Kommune, Bo Jessen, godt tilfreds med.

- Vi har fra kommunens side argumenteret imod en lukning, fordi det vil sende flere tunge landbrugskøretøjer ud på den stærkt trafikerede hovedvej A11. Det vil gå ud over trafiksikkerheden, og det vil betyde store omveje for de berørte landmænd, siger Bo Jessen.

Da ministeren i første omgang afviste at stoppe BaneDanmark, henviste han til, at politiet havde godkendt planerne. Men via JydskeVestkysten er det kommet frem, at politiet tværtimod har advaret mod lukning af overskæringer netop af hensyn til trafiksikkerheden. Derfor vil ministeren nu have parterne til at sætte sig sammen og gå i dialog.

- Nu får vi en timeout, og som i enhver timeout gælder det om at blive klogere. Derfor håber og forventer jeg, at i hvert fald en del af overskæringerne bevares og opgraderes, siger Bo Jessen.

Sammen med landmand Hans Otto Sørensen fra Skærbæk og ledere fra Teknik & Miljø havde udvalgsformanden i april foretræde for Folketingets Transportudvalg for at redegøre for de gener og ulemper, BaneDanmarks planer vil medføre. Desuden har Teknik- og Miljøudvalget beslutte at indsende en skriftlig indsigelse.