Nyt opdateret kort over vandløb med 2 meter bræmmer

Kortet over vandløb, der er omfattet af Vandløbslovens bestemmelse om 2 meter bræmmer, er blevet opdateret.

Nyt digitalt kort
Som noget nyt kan du nu se bræmmevandløbene på et digitalt kort. Det betyder, at du kan zoome helt ind på dine egne arealer, eller arealer som du driver eller forpagter. Du kan vælge et almindeligt baggrundskort, eller du kan vælge et luftfoto.

Se kortet her.

Se rapport, hvor de væsentligste ændringer er gennemgået.

Hvornår er der 2 meter bræmmer langs et vandløb?
Et vandløb har bræmmer, hvis det er målsat i Statens Vandplan. Et vandløb har også bræmmer, hvis det er naturligt. Bræmmevandløbene er helt overvejende offentlige vandløb, men enkelte private vandløb og enkelte digelagskanaler har også bræmmer.

Det er Tønder Kommune, der som vandløbsmyndighed fastlægger, hvilke vandløb, der skal have 2 meter bræmmer.

Hvad gælder inden for 2 meter bræmmen?
2 meter bræmmen kaldes også for "den dyrkningsfri bræmme". Inden for 2 meter bræmmen må du ikke foretage jordbehandling. Du må heller ikke plante, foretage terrænreguleringer eller opføre bygværker, hegn eller faste anlæg.

Hvad er opdateret?
Vandløbslovens bræmmebestemmelse er ikke ændret, men det opdaterede bræmmekort er justeret i forhold til de nye målsætninger, som Staten har fastsat i Vandplan II. Kortet er også blevet mere nøjagtigt, og stemmer overens med vandløbsregulativerne, og der er sikret sammenhæng på tværs af de 6 gamle kommuner.

Hvor meget er ændret?
Efter opdateringen har vi ca. 845 km bræmmevandløb mod tidligere 875 km. Ca. 41 km er udgået som bræmmevandløb, og ca. 11 km nye bræmmevandløb er kommet til.