Ny opholdsplads indvies ved Brede Å

KLØVERSTIgruppen under Bredebro Lokalråd inviterer til indvielse af en helt ny udsigts- og opholdsplads ved Brede Å. Pladsen indgår i den fjerde og sidste etape på Kløverstierne i Bredebro, den grå rute.

Den nye udsigts- og opholdsplads bliver indviet af Knud Christensen, Kumled, hvis familie ejer det område, som fremover er en offentlig naturplads til glæde for brugere af stien.

Indvielsen finder sted lørdag den 20. maj kl. 10, og alle er velkomne. Mødestedet er ved Kløverstipylonen, Storegade 2 i Bredebro (lige overfor Toosbuys Torv).

Herfra tager naturvejleder Hans Tonnesen deltagerne med på en vandretur og fortæller undervejs  om naturen i den smukke ådal.  Ca. 4 km ude ad stien mod øst når deltagerne frem til den nye naturplads.

Kløverstigruppen har stor tak tilovers for de lodsejere, som beredvilligt har givet lov til at etablere den nye del af ruten i Brede Ådal. Den Grå rute er i sin helhed 12,5 km. Stien fører over Brede Å i Ellum, og man kan vælge at tage turen både fra nordsiden og sydsiden. Naturpladsen ligger på nordsiden. Stien er markeret med pile og en grå kløver.

Man kan sagtens benytte stien, selvom man ikke ønsker at gå turen i sin fulde længde. Stien giver mulighed for at komme helt tæt på naturen, og langs stien er der sat hvile- eller tankebænke op fire steder. Brug dem og lad drømme og tanker flyve ved Brede Å, lyder opfordringen fra KLØVERSTIgruppen.

Alle fire ruter på den færdige Kløversti har start ved Kløverstipylonen i Storegade. Den røde rute er  7,5 km, den blå rute 5 km og den korteste rute er 2,5 km. Der vil være kort og foldere at finde ved pylonen, ved Bredebro Idrætscenter og ved nedgang til stien nord for åen.

KLØVERSTIgruppen  håber at se mange til indvielsen den 20. maj, så lokalsamfundet i fællesskab fejre dagen og glædes over, at projektet nu er helt færdigt.

Kløverstierne i Bredebro er etableret med støtte fra Nordeafonden, Friluftsrådet og Tønder Kommune i samarbejde med Transport, Bygning, og Boligministeriet.