De står i spidsen for fælles udvikling

En bredt sammensat gruppe af fremtrædende personer skal stå i spidsen for den fortsatte udvikling af erhvervslivet, detailhandlen og turismen i Tønder Kommune.

Startskuddet til det tværgående udviklingsarbejde lød på en stor idé- og inspirationskonference i Tønder i begyndelsen af maj. Her blev det besluttet at etablere en gruppe/et board på tværs af de erhvervsfremmende områder i kommunen. 

Det fælles board er nu sammensat og består af følgende repræsentanter:

Erhverv: Henning Nielsen, Tønder Erhvervsråd, og Henrik Clausen, Toftlund Maskinfabrik.

Turisme: Iver Gram, Rømø-Tønder Turistforening, og Martin Iversen, Enjoy Resorts Rømø.

Detailhandel: Anders Jacobsen, Tønder Handelsstandsforening, og Amit Mozumdar, Skærbæk Erhverv.

Tønder Kommune: Borgmester Henrik Frandsen, kommunaldirektør Klaus Liestmann og direktør og Keld I. Hansen.

Aktørerne mødes første gang den 24. maj, hvor de bl.a. skal drøfte de fælles formål og mulige synergieffekter.


Fakta:

Det fælles board er etableret på tværs af erhvervslivet, turismen, detailhandlen og kommunen. Repræsentanterne er udpeget af de deltagende parter i fællesskab.

Opgaven for det fælles board er at fremme erhvervspolitiske handlinger og sammenhænge på tværs af de fire områder for at styrke den samlede udvikling i Tønder Kommune.