Blå Flag går til tops på Rømø

Også i den kommende sæson kan strandløver og -løvinder roligt springe i bølgerne ved strandene på Rømø. Både Lakolk Strand og Sønderstrand har igen i år fået tildelt det blå miljøflag som synligt bevis på, at badevandskvaliteten og sikkerheden er i orden.

Det Blå Flag tildeles af Friluftsrådet efter ansøgning.

Tildelingen af de internationalt kendte flage til strandene på Rømø bliver markeret med officiel flaghejsning fredag den 2. juni kl. 15 ved tilkørslen til Lakolk Strand. Her vil formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Bo Jessen, sammen med Bettina Brandt fra Friluftsrådet sørge for, at flaget går til tops og orientere om Blå Flag-ordningen og flagenes betydning for Rømø og Tønder Kommune.

Blå Flag er en international mærkningsordning, der har til formål at beskytte og værne om hav- og kystmiljøet og oplyse om livet og miljøforholdene langs kysten og i havet og deres betydning for mennesket.

Tildeles for én sæson ad gangen
Strande og havne, som lever op til en række krav om vandkvalitet, sikkerhed, service og miljøformidling, kan få tildelt Blå Flag for én sæson ad gangen. Sæsonen går fra 1. juni til 15. september.

En Blå Flag Strand skal være ren og velholdt og have rent badevand. Den skal have førstehjælps- og redningsudstyr, gode toiletforhold og affaldsfaciliteter. Derudover lægges der vægt på formidling af natur- og miljøforhold.

I løbet af sæsonen tager Tønder Kommune 10 badevandsprøver på Lakolk Strand og Sønderstrand. Prøverne bliver analyseret for E. coli-bakterier og enterokokker, og vandtemperaturen bliver målt. Resultaterne kan ses på informationstavlen ved tilkørslen til strandene.

Miljøinformation
Naturcenter Tønnisgård på Rømø vil i løbet af sæsonen tilbyde fem Blå Flag-arrangementer, bl.a. formidling af Vadehavet, en rejefisketur og en tur i hvalfangernes fodspor.