Bedre tandsundhed med central klinik

Fra august 2018 bliver den kommunale tandpleje i Tønder Kommune samlet på en ny og moderne klinik i Bredebro. Klinikken indrettes i det tidligere rådhus på Stationsvej 5.

Formålet med samlingen er at højne fagligheden og sikre, at børn og unge og brugere af omsorgs- og specialtandplejen får en endnu bedre tandpleje i Tønder Kommune.

Samtidig med etablering af en fælles klinik får tandplejen også en mobilklinik, hvor mindre tandfaglige kontroller, instruktioner og fluorbehandlinger kan finde sted. Den mobile klinik indrettes i en bus, som kører rundt til skolerne.

Beslutningen om at styrke tandsundheden ved at samle tandplejen er en del af den budgetaftale for 2017, der blev indgået af de fleste partier i Kommunalbestyrelsen sidste efterår. Der blev afsat en samlet ramme på 16 mio. kr. til etablering af central klinik og mobil enhed.

På kommunalbestyrelsesmødet i april 2017 blev projektet skudt i gang, da politikerne i fuld enighed frigav pengene til opgaven.

Projektet kommer i udbud til sommer, og der holdes efter planen licitation i september, så ombygning og indretning kan gå i gang i oktober. Den nye centrale klinik tages i brug i august 2018.

Flyer om samlingen

Spørgsmål og svar om børn- og ungetandplejen

Spørgsmål og svar om omsorgstandplejen

Der vil løbende komme yderligere information om ændringerne bl.a. på tandplejens hjemmeside.