Udledningstilladelse til regnvandsbassin

Frist: 
6. marts 2018

Tønder Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra regnvandsbassin i Arrild.

Afgørelsen er truffet efter § 28 i miljøbeskyttelsesloven.

Der kan klages over kommunes afgørelser i fire uger, indtil den 6. marts 2018. Klagevejledning kan ses i afgørelsen. Bemærk at klagefristen er den 6. marts 2018.