Udledningstilladelse og VVM afgørelse

Frist: 
29. november 2017

Tilladelse til udledning af regnvand fra Rislefilter i Bredebro 

Miljø og Natur har meddelt tilladlese til at udlede regnvand fra et område i Bredebro via et rislefilter til Bredeå. Afgørelsen er truffet efter § 28 i miljøbeskyttelsesloven. 

Miljø og Natur har genemført en VVM-vurdering og har afgjort, at anlæggelsen af et regnvandsbassin ikke vil påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. 

Se afgørelse om at anlæggelsen af et regnvandsbassin ikke vil påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Klage

Der kan klages over afgørelserne i fire uger indtil den 29. november 2017. Klagevejledning se i afgørelserne.