Udbud på Asylundervisning til Tønder Kommune

Frist: 
5. februar 2018

Tønder Kommune udbyder levering af Asylundervisning

Alle interesserede inviteres hermed til at afgive tilbud

Kontraktperiode:
Eftersom at Tønder Kommune får pålagt hele Asylområdet fra Udlændingestyrelsen, med 1 års løbetid, skal potentielle tilbudsgivere være indforstået med at kontrakten kan have ophør en gang årligt, med årets udgang. Nærmere beskrivelse herom i udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet består af:

Tilbudsgiver skal være opmærksom på følgende datoer

  1. Spørgefrist: 26. januar 2018
  2. Tilbudsfrist: 5. februar 2018 kl 12.00
  3. Præsentation af tilbudt løsning på Tønder Rådhus: 22. eller 23. februar 2018
  4. Kontraktstart i Tønder: 1. maj 2018

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig orienteret på Tønder Kommunes hjemmeside omkring opdateringer vedrørende udbuddet - herunder spørgsmål og svar

Udbudsansvarlig:
Bram van Leeuwen
mail:bvl1@toender.dk