Udbud - Bredebro Tandklinik

Frist: 
1. august 2017

Udbuddet vedrører indretningen af det tidligere rådhus for Bredebro Kommune til fælles fremtidig kommunal tandpleje for Tønder Kommune.

Bygningen der skal ombygges er på ca. 1240 m2 og dertil kommer 520 m2 kælder. Den ældste del af bygningen på ca. 300 m2 berøres ikke af ombygningen, bortset fra aktiviteter for at separere installationer og leve op til fremtidige brandkrav.

I stueetagen etableres en række klinikrum, venterum, kontorer og personalefaciliteter. I kælderen etableres omklædningsfaciliteter, teknikrum, vaskerum og lagerfaciliteter. Desuden etableres der garage til parkeringen af Tandplejens mobile enhed.

Entreprisearbejderne er berammet til at foregå fra oktober 2017 – juni 2018.

Udbudsmaterialet
Link til udbudsmaterialet

Deadline: 1. august 2017 kl. 11.00.