Tilladelse til skovrejsning på matr. 17 Ø. Højst, Højst

Frist: 
10. november 2017

Tilladelse til skovrejsning på matr. 17 Ø. Højst, Højst.

Tønder Kommune har meddelt tilladelse/afslag på ansøgt skovrejsning på matr. 17 Ø. Højst, Højst.

Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur § 9, stk. 2. Bek. Nr. 637 af 10. juni 2010.

Skovrejsning kan medføre ændring i skovbyggelinjen. 

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder
E-mail: teknisk@toender.dk.

Klage

Afgørelsen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, senest 10. november 2017, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet/Landbrugsstyrelsen. Se klagevejledning i afgørelsen.