Tilladelse til restaurering af vandløb

Frist: 
27. september 2017

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning om et restaureringsprojekt i en del af det offentlige vandløb N20JA.

Projektområdet ligger syd-øst for Toftlund. Der ønskes udlagt gydebanker.

Miljø og Natur har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven. Se afgørelsen her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.nmkn.dk. Klagefristen er den 27. september 2017.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.