Tilladelse til regulering af vandløb, Sæd, Ubjerg

Frist: 
9. november 2017

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning om tilladelse til forlægning af en del af et privat vandløb. Vandløbet ligger syd øst for Sæd mellem matrikel 570 og 579 Sæd, Ubjerg.

En del af det private vandløb skal forlægges for at give plads til etablering af adgangsvej og fundament til en vindmølle.

Miljø og Natur har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven. Se afgørelsen her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- Fødevareklagenævnet på www.nmkn.dk. Klagefristen er 9. november 2017.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.