Tilladelse til regulering af vandløb mellem Agerskov og Bedsted

Frist: 
15. maj 2018

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning til et regulerings- og restaureringsprojekt i en del af det offentlige vandløb N 24.

Projektområdet ligger mellem Agerskov og Bedsted.

Miljø og Natur har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven. Se afgørelsen her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- Fødevareklagenævnet på www.nmkn.dk. Klagefristen er 15. maj 2018.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.