Tilladelse til regulering af vandløb i Visby

Frist: 
2. januar 2018

Tilladelse til regulering af vandløb

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning til et reguleringsprojekt i en del af det offentlige vandløb Moseagregrøften. Det drejer sig om rørlægning af ca. 40 meter.

Projektområdet ligger i den østligste del af Visby.

Miljø og Natur har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- Fødevareklagenævnet på www.nmkn.dk  Klagefristen er 2. januar 2018.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.