Tilladelse til regulering af vandløb i Branderup

Frist: 
10. april 2018

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning til at forlænge et privat vandløb i forbindelse med etablering af Branderup by- og aktivitetspark.

Projektområdet ligger i Branderup By på matrikel 8b Branderup, Branderup.

Miljø og Natur har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- Fødevareklagenævnet på www.nmkn.dk. Klagefristen er 10. april 2018. Læs mere om klagevejledning i afgørelsen