Tilladelse til regulering af vandløb

Frist: 
7. maj 2018

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning til et reguleringsprojekt i et privat vandløb. Det drejer sig om at åbne et rørlagt vandløb.

Projektområdet ligger syd-øst for Løgumkloster

Miljø og Natur har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven. Se afgørelsen her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- Fødevareklagenævnet på www.nmkn.dk. Klagefristen er 7. maj 2018.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.