Tilbud/udbud på Udvikling af ”En fælles grundtanke”, for den nye destination Tøndermarsken

Frist: 
22. marts 2018

Tønder Kommune ønsker på vegne af partnerskabet bag Tøndermarsk Initiativet at modtage tilbud på udvikling af et nyt, kreativt og på længere sigt bæredygtigt koncept for både markedskommunikation i ind- og udland, produktudvikling og samarbejder med både lokale, regionale, nationale og internationale partnere.