Opstilling af en husstandsvindmølle, Østerlundvej 30, 6780 Skærbæk er ikke VVM-pligtig

Frist: 
14. marts 2017

Tønder Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort, at opstilling af en husstandsvindmølle på Østerlundvej 30, 6780 Skærbæk ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen, Bek.nr. 957 af 27/06/2016.

Husstandsvindmøllen er en Solid Wind Power 10 kW med en navhøjde på 18 m, rotordiameter 14 m, 3 vinget og monteret på rørtårn. Den opstilles ca. 19,5 m sydøst for driftsbygningen ud mod markhegnet.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder e-mail: teknisk@toender.dk.

Klage
Afgørelsen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, senest den 14. marts 2017 påklages. Se klagevejledning i afgørelsen.