Offentlige licitation - Stitunnel, Agerskov

Frist: 
14. juni 2017

Tønder Kommune udbyder "Stitunnel ved Agerskov ungdomsskole" i offentlig licitation.

Entreprisen omfatter etablering af en ny stitunnel under Branderupvej samt etablering af ny cykelsti nord/syd gennem stitunnel samt langs Vellerupvej/Branderupvej.

Entreprisen omfatter bl.a.:

  • Etablering af omkørsel og færdselsregulerende foranstaltninger
  • Etablering af ny tunnel under Branderupvej
  • Etablering af to nye stier
  • Etablering af plantestensvæg langs Branderupvej
  • Etablering af afvandingssystem for tunnel og stier, herunder pumpestation

Udbudsmateriale
Udbudsmaterialet omfatter:

A094254-100: Dokument- og tegningsfortegnelse

A094254-101: Udbudsvilkår

A094254-102 Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

A094254-103 Tilbudsliste (TBL)

A094254-104 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

AB92: Foreløbig entreprisekontrakt

Tro og love erklæring

16.5618.01 Geoteknisk rapport

A094254_01.01 Oversigtsplan 1:2000

A094254_02.01 Situationsplan 1:200

A094254_03.01 Afvandingsplan 1:200

A094254_04.01 Længdeprofil - sti 1 og sti 2 1:1000/1:100

A094254_05.01 Normaltværsnit 1:100

A094254_06.01 Skilte - og afmærkningsplan 1:500

A094254_40.01 Hovedtegning 1:200/1:100/1:50

A094254_40.02 Rækværk

Eventuelt rettelsesmateriale/spørgsmål samt svar udsendt til tilbudsgiverne i tilbudsfasen. Rettelsesmateriale vil i givet fald blive udsendt via Tønder Kommunes hjemmeside.