Offentlig bekendtgørelse om nedrivningsanmeldelse af bevaringsværdig bygning

Frist: 
7. juni 2017

Tønder Kommune har modtaget anmeldelse om nedrivning af bygning som er registeret som bevaringsværdig i henhold til Tønder Kommunes Kommuneplanen 2009-2021.

Nedrivningsanmeldelsen offentlig bekendtgøres jf. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 18 stk. 1.

Følgende bygning ønskes af ejer nedrevet:

  • Sejerslevvej 11, 6280 Højer, matrikel 21- Sdr. Sejerslev, Emmerlev.

Bygningen er opført 1868. Bygningen er i henhold til Tønder Kommunens Kommuneplan 2009-2021 registeret med en bevaringsværdi 3 (SAVE).

Hvis du har bemærkninger til nedrivningen, skal bemærkningerne sendes til Tønder Kommune, Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder eller mail teknisk@toender.dk senest den 7. juni 2017.

Efter fristens udløb vil der blive taget stilling til nedrivningen.