Offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelser af bevaringsværdig bygning

Frist: 
19. maj 2017

Tønder Kommune har modtaget anmeldelse om nedrivning af bygninger som er registeret med som bevaringsværdige i henhold til Tønder Kommunes Kommuneplan 2009-2021.

  • Rosinfeltvej 1, 6270 Tønder, matrikel 3 Tved under Tønder
  • Kirkevej 6, 6270 Tønder, matrikel 53 Abild

Se anmeldelsen her.

Hvis du har bemærkninger til nedrivningen, skal bemærkningerne sendes til Tønder Kommune, Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder eller mail teknisk@toender.dk senest den 19. maj 2017. Efter fristens udløb vil der blive taget stilling til nedrivningen.