Miljøtilladelse til husdyrbruget på Sejerslevvej 69, 6280 Højer

Frist: 
3. maj 2018

Miljø og Natur har efter husdyrloven tilladt en ændring af husdyrbruget. Et eksisterende værksted er ombygget til dybstrøelsesstald og gyllebeholderen overdækkes med telt.

Se afgørelsen her

Klage over tilladelsen skal være modtaget senest den 3. maj 2018. Klagevejledning kan findes i afgørelsen.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen.