Miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Bovlundbjergvej 29+31, 6535 Branderup J

Frist: 
15. marts 2017

Miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Bovlundbjergvej 29+31, 6535 Branderup J

Tønder Kommune har afgjort godkendelsen.

Klage over afgørelsen skal være modtaget senest onsdag den 15. marts 2017.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen.